hukuk ve iktisat

« Sözlük Dizinine Dön

Hukuk kurallarının kaynak tahsisindeki rolünü ve bir kuralın hukuk kuralı haline gelmesinin ekonomik analizini konu edinen iktisat ekolü. bkz. işlem maliyeti iktisadı, mülkiyet hakları iktisadı.

İngilizcesi:
law and economics
« Sözlük Dizinine Dön