Düşünyapı. 1. Dünya, evren, toplum ve insanla ilgili duygu, düşünce ve inançlar toplamı. 2. Marksist terminolojide, sınıflı toplumlarda egemen sınıfların çıkarına hizmet edecek şekilde çarpıtılmış gerçeklik kavrayışı.