ifadelerin gramatik ayırımı

« Sözlük Dizinine Dön

İfadelerin gerek kendi başlarına, gerekse birbirlerinin yerine yanlış kullanılmalarından doğan zihin karışıklığını önlemek amacıyla, değişik ölçütler veya ilkeler yardımıyla, çeşitli ifade biçimlerinin, gramatik yapıları temel alınarak birbirinden ayrılması. bkz. ifadelerin gruplandırılması, gramer kaydırmacası. (Ş. Kocabaş)

İngilizcesi:
grammatical categorization of expressions
« Sözlük Dizinine Dön