Fiyat değişince görece pahalı hale gelen maldan daha az, görece daha ucuz hale gelen maldan ise daha fazla talep edilmesi. İkame etkisi (normal veya düşük olsun) bütün mallar için negatiftir; pahalanan maldan daha az talep edilir. bkz. arz-talep kanunu.

İngilizcesi:
substitution effect