klasik işsizlik teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Dış müdahalenin yokluğu durumunda ekonominin kendiliğinden dengeye geleceğini, bu çerçevede emek piyasasında da ücretlerin aşağı ve yukarı oynaması sonucu dengenin sağlanacağını, böylece kalıcı bir işsizlik sorununun olmayacağını savunan kuram. bkz. Keynesyen işsizlik teorisi.

İngilizcesi:
the classical theory of unemployment
« Sözlük Dizinine Dön