Likert ölçeği

« Sözlük Dizinine Dön

Tutum ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir ölçek türü. Buna göre kişilerin bir tutumu ifade eden cümleye ne düzeyde katıldıkları, tümüyle katılma veya hiç katılmama arasında, tercihen beşli bir seçeneğe göre cevap alınarak belirlenir. Örn. Kadınların siyasal yaşamdaki konumlarının nasıl değerlendirildiğine ilişkin bir tutum ifadesi “Kadınlar siyasal yaşamda ikincil konumdadırlar” olsun. Deneklerin bu ifadeye cevapları 1. kesinlikle katılıyorum, 2. katılıyorum, 3. ne katılıyor, ne katılmıyorum, 4. katılmıyorum, 5. kesinlikle katılmıyorum, biçiminde alınıyorsa, bu ölçek bir Likert tipi ölçektir.

İngilizcesi:
Likert scale
« Sözlük Dizinine Dön