mecaz ve benzeşim ifadeleri

« Sözlük Dizinine Dön

Teşbihler. Üzerinde kurulu oldukları sözcüklerin kelime anlamları dışında, ima yoluyla yeni anlamlar yüklenen ifadeler (mecaz) ile, ortak bir niteliği olan farklı olgular arasında benzerlik ya da paralellik kuran ifadeler (benzeşim). Bir benzeşim ifadesi için neden, inanıyor musun, ispat edebilir misin, emin misin soruları ile tanıma göre öneki anlamsızdır. Mecaz ve benzeşim ifadeleri, temsil etmekte oldukları normal ifade biçimlerine çevrilebilirler. Normal ifade biçimine çevrilemeyen mecaz ve benzeşim ifadeleri bir anlam ifade etmez; bunlar bir şey tasvir etmez veya açıklamaz. (Ş. Kocabaş) bkz. ifadelerin gruplandırılması.

İngilizcesi:
metaphorical and allegorical sentences
« Sözlük Dizinine Dön