parasalcı işsizlik teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Her ekonominin kendi dinamikleriyle uyumlu bir doğal işsizlik oranı olduğunu, uyarlanabilir beklentiler çerçevesinde kısa dönemde enflasyonla işsizlik arasında bir değiş-tokuş olsa da, bunun uzun dönemde ortadan kalkacağını, ekonominin daha yüksek bir enflasyon düzeyinde yeniden doğal işsizlik oranına geri döneceğini ileri süren kuram. bkz. klasik işsizlik teorisi, Keynesyen işsizlik teorisi.

İngilizcesi:
monetarist unemployment theory
« Sözlük Dizinine Dön