sabit döviz kuru sistemi

« Sözlük Dizinine Dön

Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerini kamu otoritesinin belirlediği, döviz kurlarının sabit tutularak arz ve talebe göre kurların dalgalanmasına izin verilmeyen sistem. Denge döviz kurunun piyasadaki döviz arz ve talebine göre belirlenmesine imkân veren, istisnai durumlar dışında döviz kurlarına müdahale edilmeyen sisteme de esnek döviz kuru sistemi veya dalgalı kur sistemi denir. Döviz kurlarının belirli sınırlar içinde dalgalanmasına izin verilen, bu sınırların dışına taştığında kurlara müdahale edilen sisteme yönetimli/güdümlü veya kontrollü kur sistemi adı verilir.

İngilizcesi:
fixed exchange rate system
« Sözlük Dizinine Dön