sömürgeleştirme

« Sözlük Dizinine Dön

1. Sömürge haline getirme. Bir sınıf, sosyal zümre ya da bir ülkenin kaynaklarına el konarak, egemen güce bağımlı bir köle durumuna sokulması; siyasal denetim ve ekonomik sömürünün doğrudan ve bir arada gerçekleştirilmesi. 2. Askeri güç kullanarak doğrudan veya siyasi, kültürel, ekonomik yahut psikolojik araçlar kullanarak dolaylı yollarla bir toplumun kendi gelişim sürecine müdahale etme, kendi kaderini belirleme hakkından yoksun bırakma; başkalarının çıkarlarına hizmet eder hale getirme.

« Sözlük Dizinine Dön