sosyal değişim

« Sözlük Dizinine Dön

Zaman içinde toplumsal kurum ve kuralların hem nitelik hem de nicelik yönünden geçirdiği değişim.

İngilizcesi:
social change
« Sözlük Dizinine Dön