subjektif değer teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Öznel değer kuramı. Değerin objektif değil subjektif, kişinin gözünde ve ihtiyacın şiddeti tarafından belirlenen bir olgu olduğu görüşü. Menger, Gossen ve Walras gibi marjinalist devrimin öncüsü iktisatçılarca geliştirilen, mal ve hizmetlerin ölçülebilir objektif bir değeri olmadığını, değerin özünde subjektif bir nitelik taşıdığını, mal ve hizmetlerin değerinin tüketicilerin bunlardan yararlanmaları sırasında buldukları tatmin düzeyine bağlı olduğunu ileri süren kuram.

« Sözlük Dizinine Dön