yapısalcı işsizlik teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Azgelişmiş ülkelerin düşük sermaye birikimi, düşük verimlilik, hızlı kentleşme, hızlı nüfus artışı ve düşük iç tasarruflar gibi ekonominin yapısından gelen bozukluklar nedeniyle yapısal bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu, bu nedenle de gelişmiş ülkelerdeki işsizliği önleme reçetelerinin işe yaramayacağını ileri süren kuram. bkz. klasik işsizlik teorisi, Keynesyen işsizlik teorisi.

İngilizcesi:
structural unemployment theory
« Sözlük Dizinine Dön