yol bağımlılığı

« Sözlük Dizinine Dön

İzlek bağımlılığı. Patika bağımlılığı. 1. Ortaya çıkacak yüksek değişim maliyetleri nedeni ile beğenilmese de bir konuda daha önce alınmış kararların sürdürülmesi. 2. Bir alanda ilk ortaya çıkan firma veya kurumun oluşturduğu imaj ve sahip olduğu etkinlik nedeniyle, o alana yeni girenlerin, daha kaliteli veya düşük maliyetli üretim yapmalarına rağmen tutunamaması sonucu ortaya çıkan piyasa başarısızlığı. bkz. piyasa başarısızlığı.

« Sözlük Dizinine Dön