Muhammed Ebu Zehra’nın diğer büyük imam, İmam Şafii ile ilgili kitabı da alanındaki nadir çalışmalardan biridir. Bu kitapta da Şafii Fıkhı ve Usulünü en geniş ayrıntıda bulmak mümkün. Müellifin önsözündeki şu önemli notunu da kaydetmek gerekir: “ Çünkü, usul-ü fıkıh ilmi, bu kuralları İmam-ı Şafiiye borçludur. Bunları ortaya çıkarması ve açıklaması bakımından bu ilmin kurucusu sayılmıştır. Şafii hakkındaki bu etüdümüzde bu prensipleri ilk onun kurduğunu söyleyerek onun hakkını vermeliyiz. Onun çıkardığı bu istinbat, yani hüküm çıkarma kaideleri, onun mezhebinin hüküm esasları ve usulü olmuştur.” Diyanet İşleri Başkanlığının bu kitabı da ilk baskı tarihi 1963 Yılıdır. Bu temel ve konusundaki en temel kaynağın da yeni bir tercümesi daha anlamlı olurdu.