antinomi

« Sözlük Dizinine Dön

İki kural, önerme ya da kanun arasındaki zıtlık. İki ilkenin birbirlerini reddedecek biçimde çatışması. Tersi de, kendisi de aynı ölçüde ispatlanmaya elverişli, dolayısıyla kesin çözümü mümkün olmayan çelişki.

İngilizcesi:
antinomy
« Sözlük Dizinine Dön