avans

« Sözlük Dizinine Dön

1. İleride hak edilecek olan ve bedelinin ona göre ödenmesi kararlaştırılmış bir alacağın, önceden peşin ödenen kısmı. 2. Belirli bir süre sonunda geri alınmak üzere verilen para. 3. Bankacılıkta cari hesap şeklindeki maddi teminatlı (menkul teminat karşılığında verilen) kredi.

İngilizcesi:
advance
« Sözlük Dizinine Dön