ayni teminat

« Sözlük Dizinine Dön

Bir borca karşılık olarak gösterilen taşınır veya taşınmaz rehin. Nakit cinsinden olmayan garanti. Borcun ödenmemesi durumunda alacaklı, alacağına karşılık teminat olarak konulan rehine el koyabilir.

İngilizcesi:
guarantee in kind
« Sözlük Dizinine Dön