ayni ücret

« Sözlük Dizinine Dön

Mal cinsinden ücret. Piyasa mekanizmasının tam gelişmediği ortamlarda, üretim faaliyetinde kullanılan emek faktörünün üretilen üründen alacağı payın işçiye para olarak değil, yine mal cinsinden ödenmesi.

İngilizcesi:
wage in kind
« Sözlük Dizinine Dön