benzeştirici küreselleşme

« Sözlük Dizinine Dön

Dünya ölçeğinde üretim yöntemleri ve ürünlerinin, tüketim kalıplarının, yönetim biçimlerinin ve inanç, değer ve kültürlerin giderek birbirine benzer hâle gelmesi. bkz. küreselleşme, dayatmacı küreselleşme.

İngilizcesi:
homogenizing globalization
« Sözlük Dizinine Dön