bilimsel kanun

« Sözlük Dizinine Dön

Bir bilim dalının alanına giren olgular arasında sürekli tekrarlanan, o alanda çalışan ve egemen bilim anlayışını benimsemiş bilim adamları topluluğu tarafından kesin olarak doğru kabul edilen ilişkilerin neden-sonuç biçimindeki ifadesi.

İngilizcesi:
scientific law
« Sözlük Dizinine Dön