çek

« Sözlük Dizinine Dön

Belirli bir vadenin söz konusu olmadığı ve ‘görüldüğünde, kayıtsız şartsız ödenmesi zorunlu’ olan bir ödeme emri. Üzerinde yazılı belirli bir tutarda paranın hamiline, belirli bir kişiye veya emrine ödenmesi konusunda bir bankaya hitaben yazılan, özel bazı şekil şartlarına bağlı, kıymetli evrak niteliği taşıyan senet. Üç taraflı bir ilişkinin söz konusu olduğu çekte, çeki düzenleyene keşideci, çek tutarını tahsil yetkisi verilen kişiye lehdar, çek üzerinde yazılı tutarı lehdara ödeme yetkisi verilen bankaya da muhatap denir. Çekler nama, emre veya hamiline yazılı olabilir.

İngilizcesi:
cheque
« Sözlük Dizinine Dön