faşizm

« Sözlük Dizinine Dön

Çoğunlukla toplumsal, ekonomik ve siyasal kriz dönemlerinde ve karizmatik liderlerin çevresinde gelişen, toplumdan topluma değişmekle beraber temelde milliyetçi ideolojilerden beslenen, bireylerin devlet veya devletin yüksek menfaatleri için kayıtsız şartsız kurban edilmesine cevaz verir biçimde baskıcı ve totaliter bir nitelik taşıyan yönetim biçimi.

İngilizcesi:
fascism
« Sözlük Dizinine Dön