gelir vergisi

« Sözlük Dizinine Dön

Genellikle bir yılda olmak üzere, gerçek kişilerin belirli bir dönemde elde ettikleri gelir ve kazançların net tutarı üzerinden, yükümlüsünün kişisel ve ailevi durumu da göz önüne alınarak, artan oranlı vergi veya sabit oranlı vergi tarifesine göre alınan dolaysız vergi. bkz. vergi.

İngilizcesi:
income tax
« Sözlük Dizinine Dön