genel denge

« Sözlük Dizinine Dön

Ekonominin tüm kesimleri ile ekonomik birimlerin ürettiği mal ve hizmetlerin arz, talep ve fiyatlarının birbiriyle tutarlı olması, piyasada herhangi bir arz veya talep eksikliği veya fazlalığının olmaması durumu. Bu tutarlılığın matematiksel yöntemlerin de yardımı ile sağlanmaya çalışıldığı kurama genel denge kuramı, bu amaçla yapılan, ekonomideki tüm sektörler arasındaki fiyat-miktar ve girdi-çıktı ilişkilerini dikkate alan çözümlemeye genel denge analizi, yine bu amaçla geliştirilen modele de genel denge modeli denir.

İngilizcesi:
general equilibrium
« Sözlük Dizinine Dön