gerçeküstücülük

« Sözlük Dizinine Dön

Sürrealizm. İnsanın gerçekliğini ancak, siyasal, sosyal, ahlâkî veya estetik bir kaygı taşımadan, düşüncenin tamamen özgürleştirilerek insan zihninin engelleyici mekanizmalardan arındırılması sonucu üretilecek düşünsel ve sanatsal ürünlerin yansıtabileceğini savunan, 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde, daha çok sanat ve edebiyat alanında etkili olmuş olan akım. bkz. gerçekçilik.

İngilizcesi:
surrealism
« Sözlük Dizinine Dön