görecelilik

« Sözlük Dizinine Dön

Rölativizm. İzafiyet. 1. Her türlü bilgi, yasa, ilke ya da açıklama modelinin mutlak olmayıp değişken bir nitelik taşıdığını, bu nedenle de ancak kısmi, zaman içinde değişmeye mahkûm, geçici bir değer taşıdığını savunan yaklaşım. 2. Mutlak olmayıp, ‘birine göre’ veya ‘bir şeye göre’ olma durumu.

İngilizcesi:
relativism
« Sözlük Dizinine Dön