ırkçılık

« Sözlük Dizinine Dön

1. Davranışların, eylemlerin, dünya ve toplumdaki her türlü gelişme ve değişme ile egemenlik ilişkisinin ırk faktörüne bağlanarak açıklanması. 2. Bir ırkı diğerlerinden ayırıp ona üstünlük atfederek anlayış ve eylemlere meşruluk kazandırma. 3. Kendi ırkını diğer ırklardan üstün görerek onlar üzerinde hegemonya kurmayı meşru sayıp bu uğurda mücadele edilmesini öngören ideoloji.

İngilizcesi:
racism
« Sözlük Dizinine Dön