kapitalizmin genel bunalımı

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist kurama göre, kapitalizmin emperyalist aşamasında kapitalist sistemden kopmalarla başlayacağı ve sosyalizmle kapitalizmin birlikte var olduğu bütün dönem boyunca süreceği öngörülen tarihsel evresi. Bu öndeyiye göre kapitalist düzen kendi içinde taşıdığı ve kendi sonunu getirecek zorunlu iç çelişkilerin büyümesi sonucu çürüyecek ve yaşanacak genel bir bunalımdan sonra kaçınılmaz son gelecektir. Bu öngörü henüz gerçekleşmemiş, birçok krizle karşılaşmış olmasına rağmen kapitalizm yoluna devam ederken, Bolşevik ihtilaliyle Sovyetler Birliği’nde yürürlüğe konmuş olan Marksist-sosyalist-komünist model 1980’lerin sonunda çökmüştür.

İngilizcesi:
general crisis of capitalism
« Sözlük Dizinine Dön