kaplam-içlem ikilemi

« Sözlük Dizinine Dön

Bir kavramı netleştirmek için, tanımlamayı amaçladığı birey sayısı (kaplam) artırılmak istendiğinde bireylere dair özelliklerin (içlem) azaltılması zorunluluğu. Örn. Bilimi sistematik bilgiler bütünü olarak tanımladığınızda içine girebilecek bilgi türü ile bu tanımı biraz daha ayrıntılandırmak amacıyla deneye konu olabilen, sebep-sonuç ilişkisi ortaya koymayı amaçlayan özellikler eklediğimizde, birçok bilgibilim’ olarak nitelenemez hale gelir. bkz. kaplam, içlem.

İngilizcesi:
extension-intension dilemma
« Sözlük Dizinine Dön