konsensüs

« Sözlük Dizinine Dön

1. Fikir birliği. Mutabakat. İttifak. Uzlaşım. Bir topluluğa dahil üyelerin birbirlerine karşı olan davranış şekilleri, sahip oldukları roller, sorumluluk ve görevleri konusunda ya da sistem dışındaki şahıs, rol ve topluluklarla girdikleri ilişkiler ile doğabilecek sorunlar hakkında olumlu bir anlaşmaya varmaları. 2. Bir sosyal sistemin veya bir organizasyonun amaçlarına ulaşması için izlenecek metot, davranış ve eylem biçimi, görev ve sorumluluk dağılımı, sistemin amaçlarıyla uyuşan davranışların yönünü tayin eden kurallar ve elde edilecek sonuçlar üzerinde bütün üyelerin ya da çoğunluğun anlaşması.

« Sözlük Dizinine Dön