korumacılık gerekçeleri

« Sözlük Dizinine Dön

Korumacı dış ticaret politikasının neden gerekli olduğu yönünde ileri sürülen gerekçeler. Başlıca korumacılık gerekçeleri şunlardır: 1. Milli güvenlik, 2. Bebek endüstriler, 3. İşsizliğin önlenmesi, 4. Dış ödemeler dengesi açıkları, 5. Dampinge karşı koruma, 6. İç pazarın yerli üreticiye tahsisi, 7. Çocuk işgücünün önlenmesi, 8. Çevrenin korunması, 9. Stratejik ticaret politikası, 10. Adil ticaret yahut “koşulların eşitliği.”

İngilizcesi:
arguments for protectionism
« Sözlük Dizinine Dön