korumacılık

« Sözlük Dizinine Dön

1. Himayecilik. Bir kurum, yapı veya oluşumun kendisinden daha güçlü rakiplere karşı türlü yollarla korunması, rakiplerinin avantajlarından zarar görmesinin engellenmesi. 2. Zayıf yerel sanayilerin korunması, yabancı ürünlerin iç piyasayı istila ederek yerli sektörleri ciddi bunalımlarla karşı karşıya bırakmasının önlenmesi, dış ödemeler dengesi ve dış ticaret hadlerinin iyileştirilmesi.. gibi amaçlarla gümrük tarifeleri, kotalar ve ithalat yasakları gibi araçlar kullanılarak ithalatın sınırlandırılması, dış ticaretin kontrol altına alınması; bu suretle ekonominin dış rekabetten korunması. Bu amaçla uygulanan dış ticaret ve ekonomi politikasına da korumacı politika denir. bkz. korumacılık lehindeki gerekçeler.

« Sözlük Dizinine Dön