mâdun

« Sözlük Dizinine Dön

Bir toplumda sınıf, din, dil, ırk, etnik köken, toplumsal cinsiyet veya cinsel yönelim nedeniyle hor görülen bu nedenle de sesini çıkaramayan, kendini yalnızca aslında sahip olmadığı diğer kimlikler üzerinden ifade ederek yaşayabilen birey veya gruplar.

İngilizcesi:
subaltern
« Sözlük Dizinine Dön