Malthusçuluk

« Sözlük Dizinine Dön

Nüfusun geometrik (2, 4, 8, 16, 32…) doğal kaynaklar ve gıdaların ise aritmetik (2, 4, 6, 8, 10…) olarak çoğalmasından ötürü, evlilik ve çocuk sayısının sınırlandırılmasına yönelik önlemlerin alınmaması durumunda insanlığın açlık ve yoksulluğa mahkûm olacağını ileri sürerek, ahlâkî değerlerin de yardımıyla nüfus artışının sınırlandırılması gerektiğini savunan görüş.

« Sözlük Dizinine Dön