manda sistemi

« Sözlük Dizinine Dön

Birinci Dünya Savaşı sonrasında, galip devletlerin, Wilson Prensipleri uyarınca, fiilen kendi topraklarına katamadıkları yerleri, söz konusu yerlerin kendi kendilerini yönetemeyecekleri gerekçesiyle Milletler Cemiyeti adına bölüşerek vesayet altında tutup sömürmeleri temeline dayalı yönetim sistemi.

İngilizcesi:
mandate system
« Sözlük Dizinine Dön