marjinal verimlilik kuramı

« Sözlük Dizinine Dön

İşçiye verilecek ücret düzeyinin, son işe alınan işçinin toplam üretime yaptığı katkının (marjinal verim) parasal değerine eşit olacağını ileri süren kuram. Esas itibariyle Amerikalı iktisatçılar J. Bates Clark, F.A. Fetter, R.T. Ely’nin katkılarıyla gelişmiş olan marjinal değer ilkesini; toprak, işgücü ve sermaye gibi üretim faktörlerinin istihdam düzeyi ve fiyatlarının belirlendiği faktör piyasasına uyarlayarak, söz konusu faktörlerin fiyatlarının marjinal verimliliklerine göre belirleneceğini ileri süren; böylece iktisatta bölüşüm sorununu büyük ölçüde çözmüş olan kuram.

İngilizcesi:
marginal productivity theory
« Sözlük Dizinine Dön