meşşailik

« Sözlük Dizinine Dön

Derslerini yürüyerek veren Aristo’nun ekolüne atfen, yürüyenler okulu veya yürüyücülük. İslam dünyasında Aristo’nun görüşlerinden etkilenen, Kindi, Farabi, İbn Sina, ve İbn Rüşd’ün düşüncelerinden oluşan felsefe okulu.

İngilizcesi:
peripatetism
« Sözlük Dizinine Dön