model kurma

« Sözlük Dizinine Dön

Bilimsel araştırmanın aşamalarından biri olarak, araştırma konusu olan açıklanan değişken ile açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişkilerin matematiksel sembollerle ifadeye konması; bağımlı ve bağımsız değişkenlerin davranışlarının denklem sistemi şeklinde ifade edilmesi. Açıklanmak istenen bir olgunun ortaya çıkmasına neden olan unsurların mantık yürütme yoluyla tespit edilmesi. Model kurmanın amacı, dışsal ve içsel değişkenleri birbiriyle irtibatlayarak içsel değişkenlerdeki değişimi açıklamaktır.

İngilizcesi:
model construction
« Sözlük Dizinine Dön