Ricardocu kötü alışkanlık

« Sözlük Dizinine Dön

Klasik iktisatçılardan D. Ricardo’nun öncülüğünü yaptığı, iktisadı geçmiş, bugün veya gelecekten soyutlama; tarihe, sosyolojiye, felsefeye ya da kurumsal çerçeveye referans vermeden, saf tümdengelimsel muhakeme ve yüksek matematiksel formüller kullanma. Kişinin arzu ettiği sonuçları kanıtlamak için gerçekçi olmayan, hatta yanlış ve yanıltıcı varsayımlar kullanarak soyut model kurma alışkanlığı.

İngilizcesi:
Ricardian vice
« Sözlük Dizinine Dön