Ricardo’nun rant teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Klasik iktisatçılardan Ricardo’nun geliştirdiği, toprağın rantının kaynağını açıklamayı amaçlayan kuram. Buna göre, rantın kaynağı, topraklar arasındaki verimlilik farkı ya da doğanın cimriliğidir. Toprakta azalan verimler kanunu geçerlidir, nüfus artışından kaynaklanan talep artışını karşılayabilmek için giderek daha verimsiz veya daha ücra topraklar kullanıma açılmak durumundadır; öte yandan tam rekabetin geçerli olduğu piyasada tarımsal bir malın tek fiyatı vardır ve bu fiyat en verimsiz toprağın ürün maliyetine eşittir. İşte bu fiyat ile verimli toprakların birim maliyeti arasındaki fark toprağın rantını oluşturur.

İngilizcesi:
Ricardo’s theory of rent
« Sözlük Dizinine Dön