niteliksel zaman

« Sözlük Dizinine Dön

Gerçekliğin değişme ve hareketinin yanı sıra, irade gibi nitel faktörler ve realite bütününün anlamsal ve amaçsal parametrelerini de içeren kozmik süreç. Düz çizgisel saat-zamanın ötesinde, harekete bağlı olmayan dinamiklerle birlikte düşünülen zaman. bkz. niceliksel zaman.

İngilizcesi:
qualitative time
« Sözlük Dizinine Dön