olgusal gerçeklik

« Sözlük Dizinine Dön

1. Fiilileşmiş gerçeklik. İnsanın algı alanına girebilecek hale gelmiş gerçeklik. Fiziksel-maddi gerçeklik bütününün, potansiyel olmaktan çıkmış ve fiiliyat düzlemine yansımış, olgusallık kazanmış bölümü. 2. Gözlemlenebilen ve deneyime konu olan varlıkları içeren gerçeklik kategorisinin, gerçekleşmiş şeyleri kapsayan kısmı. Örn. Toplumsal huzursuzluk, mevcut yapıda bir değişikliğe neden olmadığı sürece bir potansiyel gerçeklik iken, seçim, anarşi, devrim gibi değişik yollarla sosyal ve siyasal yapıda bazı değişikliklere neden olarak olgusal gerçekliğe dönüşür. bkz. gerçeklik.

İngilizcesi:
factual reality
« Sözlük Dizinine Dön