öncü göstergeler

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ekonominin genişleme veya daralmasının işaretini önceden veren göstergeler. bkz. gösterge.

İngilizcesi:
leading indicators
« Sözlük Dizinine Dön