öncü küreselleşme

« Sözlük Dizinine Dön

İçinde yaşadığımız yüzyıldan önceki dönemlerde ortaya çıkan ve bütün insanlığı kapsamayı ve küresel özellik kazanmayı başaramayan evrenselcilik iddiaları. bkz. küreselleşme.

İngilizcesi:
proto-globalization
« Sözlük Dizinine Dön