oyun teorisi

« Sözlük Dizinine Dön

Çıkarları çatışan rakiplerin, karşılıklı olarak rasyonel davranacakları varsayımı altında, seçebilecekleri muhtemel tercihlerden, kârlarını maksimize ve zararlarını minimize etmelerini sağlayacak, en uygunlarını seçmelerini sağlayacak yöntemleri gösteren matematiksel model. Oligopol piyasalarında firma davranışını açıklamak üzere geliştirilmiş olan oyun teorisi terminolojisinde her bir özneye oyuncu; potansiyel eylem olarak oyuncuların önlerindeki seçeneklere strateji; yapılan eylem sonucunda elde edilecek kâr ya da zarara ise ödenti denmektedir. bkz. Nash dengesi, mahkûmlar açmazı.

İngilizcesi:
game theory
« Sözlük Dizinine Dön