parazitizm

« Sözlük Dizinine Dön

Marksist kurama göre emperyalizm aşamasına ulaşmış kapitalizmin temel özelliği; sosyal emeğin israfının büyümesi; üretmeden tüketenlerin, yararsız hatta zararlı şeyler üretenlerin varlığı; üretimden kopmuş, yararlı hiçbir sosyal faaliyete katılmadığı halde üretim sayesinde yaşayan sosyal tabakaların büyümesi; sermaye ihraç eden emperyalist devletlerin kendi kaynaklarını atıl bırakma pahasına sömürge devletlerin sırtından geçinmeleri.

İngilizcesi:
parasitism
« Sözlük Dizinine Dön