parasalcılık

« Sözlük Dizinine Dön

Monetarizm. Friedmancılık. Ekonomiyi etkileyen temel faktörün para ve para politikaları olduğunu öne süren, enflasyon ile para arzı arasında doğrudan ilişki kurarak, ekonomik dengeleri iyileştirmek için para politikasına büyük önem verilmesi gerektiğini savunan iktisadi görüş. Serbest piyasa yanlısı ABD’li iktisatçı M. Friedman’ın öncülüğünü yapması nedeniyle Friedmancılık ya da Friedmanizm olarak da anılan parasalcı teoriye göre ekonomide üretim, istihdam ve fiyatlar genel düzeyini etkileyen temel faktör, para arzındaki değişmedir; enflasyon, her zaman ve her yerde, özünde para arzındaki artışın üretim artışından daha fazla olmasından kaynaklanan parasal bir olaydır. Dolayısıyla enflasyonun önlenmesi için kullanılması gereken temel politika aracı, para arzının kontrolüdür. 1930, 40 ve 50’li yıllarda çok etkili olmuş olan Keynesyen iktisat teorisinin (Keynescilik) özellikle stagflasyon başta olmak üzere 1960’lı yıllarda gelişmiş ülkelerdeki ekonomik sorunları açıklamakta ve çare üretmekte yetersiz kalmasıyla parasalcılık ortaya çıkmış ve güç kazanmıştır. Keynesyen iktisadı tahtından indiren iktisatçı olan ve 20. yüzyılın son çeyreğinden bu yana iktisat ve para politikası tartışmalarına damga vuran bir isim olan Friedman, bu katkılarından dolayı Nobel iktisat ödülüne layık görülmüştür.

« Sözlük Dizinine Dön