pragmatizm

« Sözlük Dizinine Dön

1. Bütün insan davranışlarının temel motive edici özelliğinin pratik fayda olduğunu ileri süren yaklaşım. 2. Bilginin pratik değeri üzerinde duran ve alternatif düşünceler arasında seçim yapılabilmesinde kullanılabilecek tek ölçütün söz konusu düşünce tarzlarının pratik sonuçları ve sağlayacakları fayda olduğunu ileri süren epistemolojik görüş. Buna göre herhangi bir kavram kendisinden değer verilebilecek pratik sonuçlar çıkarmak suretiyle açıklanmaya çalışılmalı ve birbirine zıt düşünce ve görüşler pratik bir fayda veya farklılık getirmedikleri sürece aynı kategoride ele alınmalıdır.

İngilizcesi:
pragmatism
« Sözlük Dizinine Dön