safi milli hasıla

« Sözlük Dizinine Dön

GSMH’dan amortismanların çıkarılmasıyla elde edilen net değer. bkz. GSMH, GSYH, milli gelir.

İngilizcesi:
net national income
« Sözlük Dizinine Dön